Bredhi Drenovës

Bredhi Drenovës, národní park z r. 1966 se rozkládá J od města Korce (poblíž Řecka) na ploše 1386 ha. Předmětem ochrany jsou jedlobukové pralesy - jedle kefalonská, borovice černá, tis nebo cesmína. Přestože je park jen těžko dostupný, je ohrožen bezohlednou neplánovanou těžbou dřeva. Zajímavé jsou útvary ze slepenců a prachovců - sloni či ještěří skály, geologickým podkladem jsou halvně bazické vyvřeliny