Drač - Durrës

Durrës [-ras], ital. Durazzo, čes. Drač, rušné přístavní město (87 000 obyv.) pouhých 30 km záp. od Tirany, někdejší antické Dyrrachium na římské cestě Via Egnatia vedoucí do Konstantinopole (označované též jako „zájezdní hostinec Jadranu“; po vyhlášení samostatnosti bylo nakrátko i hlavním městem Albánie (1914–18). Kromě zajímavostí obvyklých v každém velkém městě je zde i něco málo památek - především zbytky velkého římského amfiteátru a lázní, obnovená mešita z počátku 16. stol., Archeologické muzeum (s terakotovými tvářemi řecké bohyně lásky Afrodity), a část hradeb. Královská rezidence Zogua I. byla vypleněna při nepokojích v r. 1997. Pro odpočinek jsou k dispozici písečné pláže (např.Currila) a několik letovisek (Golemi, Mali i Robit, Divjakë)