Ohridské jezero

Ohridské jezero - Öhridské jezero, rozkládá se na hranicích s Makedonií, je tektonického původu, má plochu 349 km2, max. hloubka 286 m, hladina ve výšce 695 m n.m., Jezero napájí podzemní krasové prameny a odvodňuje Černý Drin, významný rezervoár pitné vody.