Prespanské jezero

Prespanské jezero, rozkládá se na hranicích s Makedonií a Řeckem, má plochu 285 km2, max. hloubka 54 m, leží v tektonické sníženině 853 m n.m. jezero má podzemní odtok do níže položeného Ohridského jezera.