Skadar

Shkodër, též Shkodra, ital. Scudari, čes. Skadar, město při jižním cípu stejnojmenného jezera (68 000 obyv.). Jeho veskrze venkovský ráz jen místy narušují moderní budovy v novodobě budovaném centru; jedinou významnou památkou je mohutná pevnost Rozafa nad soutokem řek Driny, Kiru a Buny, jejíž dějiny se táhnou od nejstarších dob až do 19. stol. Umělecky cenná je tzv. Olověná mešita (podle střešní krytiny) pod pevností a dům Oso Kuka, dnes Historické muzeum. Východisko turistických cest do okolních hor a národních parků.