Thetti

Thetti, národní park o rozloze 2700 ha byl vyhlášen v r. 1966 se nachází při hranici s Černou Horou. Předmětem ochrany je unikátní krasový reliéf s velkým množstvím jeskyní, orchidejovými loukami s výraznou vegetační stupňovitostí.